Om oss

AB Smidmek startades som handelsbolag 1984 och ombildades till aktiebolag 1985. Företaget ingår idag som en del av Peab Byggsystem som även omfattar Byggelement.

Smidmek har mångårig erfarenhet av betong, smide och tunnplåtsarbete, och arbetar i stora delar av landet där vi utgår från våra kontor i Eslöv, Göteborg och Stockholm med verkstäder i Eslöv och Göteborg.

Hos oss finner ni en stabil och flexibel samarbetspartner. Vi har goda referenser och nöjda kunder.

Kompletta prefabkonstruktioner i betong, stål och plåt

Smidmek är ett företag som levererar och monterar prefabricerade betong och stålstommar. Vi utför även tunnplåtskonstruktioner.

Vi utför färdigprojekterade lösningar och löpande beställningar. Vår styrka är att i ett tidigt skede påverka utformningen av projektet och därigenom ta till vara på betongen och stålets möjligheter.

Vi är certifierade mot SS-EN 1090-1 EXC3, SS-EN ISO 3834-2 och ISO EN 17660-1.

Byggelement tillverkar skräddarsydda betongelement och levererar både semi- och helprefab till olika typer av byggnader, t.ex. flerbostadshus, kontor, hotell- och industribyggnader, affärslokaler samt vård och skola. (ABM)

Grundläggande värderingar

Smidmeks företagspolicy och grundläggande värderingar utgår ifrån JUPP, Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Vi arbetar aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

På Smidmek har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Jobba hos oss

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett entreprenöriellt och expansivt företag.

Kvalitet

Här finns olika kvalitets- och certifikatsdokument.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.